พฤหัสบดี, ตุลาคม 30, 2014
ปรัชญา วิสัยทัศน์:
อัตลักษณ์ : บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และให้บริการวิชาการเกษตรสู่ชุมชน
ปรัชญา : มุ่งพัฒนาการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมโดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน
วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

topnew

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
1 รายงานประชุมทางวิชาการ
2 วารสารวิจัยฯ
3 ข้าวโพดหวาน
4 เอื้องแซะหอม
5 เบญจมาศ
6 เยอร์บีร่ากระถาง

Site Login