เสาร์, พฤศจิกายน 01, 2014
ปรัชญา วิสัยทัศน์:
อัตลักษณ์ : บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และให้บริการวิชาการเกษตรสู่ชุมชน
ปรัชญา : มุ่งพัฒนาการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมโดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน
วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

logo-youtube2ดู Clip VIDEO การปลูกมะนาวในกระถาง

คู่มือการปลูกมะนาวในกระถาง

มะนาวนับได้ว่าเป็นไม้ผลหรือพืชสวนครัวที่มีความจำเป็นและอยู่คู่กับการประกอบอาหารในชีวิตประจำวันของคนไทยมาช้านาน  ฤดูกาลที่มะนาวออกสู่ตลาดมากคือช่วงมิถุนายนถึงพฤศจิกายน  คือ  มะนาวในฤดู  ราคาถูก  ขายเป็นกองไม่คุ้มค่ากับค่ากับค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวมะนาว  แต่มะนาวนอกฤดูช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม  มะนาวมีราคาแพง  ขายเป็นลูก  ตั้งแต่  2-8  บาท การผลิตมะนาวนอกฤดูอาศัยองค์ความรู้และเทคนิคการบังคับให้มะนาวออกดอกติดผลนอกฤดู  การบังคับการออกดอกนอกฤดูโดยการใช้สารพาโคลบิวทราโซล  อัตรา  5-10  กรัมต่อต้น  (ทรงพุ่มกว้าง 1  เมตรใช้สาร  5  กรัม)  โดยขุดบริเวณโคนต้นลึกประมาณ  1-2  นิ้ว  (วินัย  วิริยะอลงกรณ์  การผลิตมะนาวนอกฤดู  2551)lemon1

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อย  ดินปลูกพืชอื่นๆ ไม่เหมาะสม  สามารถทำเป็นอาชีพหรืออาชีพเสริมได้ดี  สามารถบังคับให้ออกดอกติดผลตามที่เราต้องการได้  ผลผลิตประมาณ  150-750  ผลต่อต้น  (นรินทร์  พูลเพิ่ม  เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์)  โดยการงดให้น้ำมะนาว  ข้อจำกัดของมะนาวโดยปลูกลงดิน  และการปลูกในวงบ่อซีเมนต์  มีข้อจำกัด  ข้อดี และข้อเสียแตกต่างกัน  แต่ที่สำคัญคือ  ทั้ง  2  อย่างที่กล่าวมาไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือยกขายเป็นกระถางได้

การปลูกมะนาวในกระถาง  

ข้อดีคือ 

1.  สามารถใช้พื้นที่น้อย

2.  ยกหรือเคลื่อนย้ายไปวางตรงไหนก็ได้ในบริเวณบ้าน  หรือ  แนวถนนบริเวณบ้าน

3.  เป็นไม้ประดับได้

4.  ออกดอกติดผลหรือมีมะนาวกินตลอดปี

5.  สร้างรายได้  คือ  ขายผลมะนาวหรือยกขายทั้งกระถาง  กระถางละ  500  บาท

1.  กระถางที่จะใช้ปลูกมะนาว ควรเป็นกระถางมังกรที่มีขนาดเหมาสมและดูแล้วสวยงาม  จะต้องมีขนาดความกว้าง  15  นิ้ว  ความสูง  15  นิ้ว  คิดง่าย ๆ  คือ  ผสมดินปลูกแล้ว  สามารถบรรจุดินปลูกได้  1  ปีบครึ่ง  และต้องเจาะรูด้านใต้ภาชนะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง     1   นิ้ว  3-5  รูเพื่อระบายน้ำ  เพราะระบบรากของมะนาวอ่อนแอไม่ชอบน้ำขัง

 2.  พันธุ์มะนาว สามารถปลูกมะนาวได้แทบทุกพันธุ์  เอาเป็นว่าปลูกพันธุ์อะไรก็ได้  เป็นพันธุ์ที่คนปลูกกินและสามารถขายได้  แต่ขอแนะนำว่าปลูกมะนาวพันธุ์ที่มีการออกดอกติดผลง่าย  ผลมีขนาดใหญ่เปลือกบาง  มีน้ำมาก  กลิ่นหอม  และทนทานต่อโรคและแมลง  ได้แก่พันธุ์แป้นทวาย  หาซื้อได้ทั่วไป  เลือกซื้อต้นที่มีลูกติด  จะได้รู้ว่าเป็นพันธุ์แป้นจริง ๆ  ต้องไม่มีโรค  ติดมากกับต้นพันธุ์  โรคที่สำคัญคือโรคแคงเกอร์  จะติดที่ใบ  กิ่ง  และผล  ราคาคงจะไม่เกินต้นละ 50  บาท  ราคาตั้งแต่     25-50  บาทโดยทั่วไป  ถ้าท่านที่ไม่อยากเสียเงินซื้อ  ก็สามารถไปเลือกตอนมะนาวที่บ้านเพื่อนหรือญาติ ๆ  ที่มีต้นมะนาวได้  ตอนง่าย  20  วันหลังจากตอนก็ออกรากแล้ว

3.  ดินปลูก มะนาวชอบดินร่วนซุย  อินทรียวัตถุมาก

ดินดำ                                                                                                        1  ส่วน

แกลบที่ผุหรือย่อยสลายแล้วสังเกตได้คือสีจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำ             2  ส่วน

ปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายแล้วมูลวัว  มูลควาย  ก็ได้                                          1  ส่วน

ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15                                                                             1  ช้อนโต๊ะ

ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

4.  ใช้เศษกระถ่างรองรูก้นกระถางหรือภาชนะเพื่อระบายน้ำlemon2

แล้วตักดินปลูกใส่ลงในภาชนะประมาณเศษ 1  ส่วน 3 นำต้นมะนาวที่เตรียมไว้ลงปลูกโดยต้องเอาถุงพลาสติกออกก่อน อย่าให้ดินภายในถุงแตก  จะใช้คัทเตอร์     กรีดถุงตามยาวแล้วค่อยดึงออก แล้วกลบดินลงไป  เหลือปากขอบภาชนะประมาณ  3  นิ้ว รดน้ำให้ชุ่มพื้นที่ที่เหลือเอาเศษหญ้าแห้งหรือฟางแห้งคลุมลงไป  ดินภายในภาชนะจะไม่แห้งจากแดดเผา เอาไม้ไผ่ปักผูกต้นให้ติดกับไม้กันลมโยก  ตั้งไว้กลางแจ้งให้ได้แสงแดดตลอดทั้งวัน  ใช้อิฐหรือซีเมนต์บล็อกรองพื้นก่อนตั้งกระถางไม่ให้กระถางสัมผัสกับพื้นดินจะช่วยระบายน้ำและบังคับการออกดอกของมะนาวได้ง่าย

 

5.  การปฏิบัติดูแลรักษา  

การให้น้ำ ถ้าหากคลุมด้วยหญ้าแห้งหรือฟางแห้ง  ให้รดน้ำวันเว้นวันก็ได้

การให้ปุ๋ย จะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีก็ได้  เดือนละครั้ง

สังเกตดู ถ้าหากดินปลูกยุบตัวต้องเติมดินปลูกได้เท่าระดับเดิม

lemon3โรคและแมลง ช่วงมะนาวแตกใบอ่อนศัตรูที่สำคัญคือหนอนชอนใบ  จะต้องพ่นสมุนไพรน้ำส้มควันไม้ที่ตกตะกอนแล้ว  อัตราน้ำส้มควันไม้  1  ส่วนต่อน้ำ 150  ส่วน หรือ 150  ซีซี  ต่อน้ำ  20  ลิตร  หรือยาฆ่าแมลงอะบาเมทติน  ทุกครั้ง  สามารถผสมสารเคมีคอปเปอร์อ๊อกซีคลอไรด์เพื่อป้องกันกำจัดโรคแคงเกอร์

 

 

เทคนิคการทำให้มะนาวติดลูกตลอดปี 

lemon4นิสัยของมะนาวจะออกดอกพร้อมๆ กับแตกใบอ่อน  เพราะฉะนั้นจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งมะนาวอยู่เสมอ  ข้อสำคัญคือต้องตั้งกระถางไว้กลางแจ้งให้ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน  การจะบังคับให้มะนาวติดผลนั้น  ควรทำเมื่อปลูกมะนาวไปแล้วประมาณ  8-10  เดือน  ช่วงเดือนสิงหาคมควรตัดแต่งกิ่งแขนง  กิ่งที่มีโรค  กิ่งที่ติดดอกและผลมะนาวออกให้หมด  หลังจากนั้นงดการให้น้ำมะนาวในเดือนตุลาคม  ประมาณ  7-10  วัน  สังเกตใบมะนาวมีอาการเหี่ยวหรือใบสลด  ใบอาจจะร่วงบ้าง  เริ่มให้ปุ๋ยสูตร  12-24-12  อัตรา  100  กรัม  และรดน้ำตามทันที  หลังจากนั้น  15  วัน  มะนาวเริ่มแตกใบอ่อนและออกดอกเป็นสีขาวแล้ว  ควรพ่นสมุนไพรหรือยาฆ่าแมลง  คลอไพรีฟอสบวกไซเปอร์เมทธิลทันที  เพื่อป้องกันแมลงต่าง ๆ  และหลังจากติดดอกแล้ว  4  เดือนก็สามารถเก็บผลมะนาวได้

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อาจารย์พิชัย  สมบูรณ์วงศ์     ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี    สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873938-9  089-6311432    089-6311432  

คอมเมนต์  

 
#9 รดา %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
อยากลองดูค่ะชอบ
อ้างอิง
 
 
#8 ก้อย %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
อยากทราบการให้น ้ำมะนาวตอนติดดอ กและติดผล
ควรให้ประมาณเท่ าไหร่
อ้างอิง
 
 
+1 #7 อ.พิชัย สมบูรณ์วงศ์ %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
ตอบ คุณชูศรีพัฒน์ และผู้สนใจทุกท่ าน
มะนาวกิ่งชำจะโต ช้า และออกดอกค่อนข้ างช้ากว่ากิ่งตอ นมะนาวที่ออกดอก ติดผลง่าย ต้องเป็นมะนาวแป ้นทะวาย
การปลูกมะนาวในภ าชนะ
1.ปลูกในกระถาง = ขายลูกและยกขายท ั้งกระถาง
2.ปลูกในวงบ่อซีเม นต์ = ขายลูกและกิ่งตอ
ทั้งสองภาชนะจะต ้องไม่วางอยู่บย พื้นดิน พื้นจะต้องเย็นห รือใช้ก้อนอิฐหร ือซีเมนต์บล็อค รองพื้นไว้เพื่อ ไม่ให้รากต้นมะน าวหยั่งลงดินได้
วัสดุที่ใช้ปลูก
1.ดินร่วน 1 ส่วน
2.ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
3.มูลวัวหรือควายแ ห้ง
4.แกลบดิบ(เปลือกข ้าว) 2 ส่วน
*ปลูกมะนาวลงดิน จะออกดอกติดผลยา
*ปลูกมะนาวในกระ ถาง จะออกดอกติดผลง่ าย เพราะฉะนั้นควรป ลูกมะนาวในกระถา งหรือวงบ่อซีเมน ต์
อ้างอิง
 
 
#6 นาย ชูศรีพัฒน์ %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
ผมมีมะนาว(กิ่งช ำไม่ทราบยี่ห้อซ ื้อที่ตลาดนัด)อ ยู่ 2 ต้น ต้นแรกซื้อมาได้ ประมาณ 2 ปีกว่าๆ ต้นนี้ปลูกลงดิน กำลังแตกยอดออกใ บก็ขึ้นงามพอใช้ ได้ ตอนนี้กำลังรอลุ ้นว่าจะออกผลเมื ่อไหร่ อีกต้นนึงก็เพิ่ งซื้อมา ซื้อจากที่เดียว กันแต่ต่างกรรมต ่างวาระ ลงกระถางได้ประม าณ 2 เดือนเห็นจะได้ แต่โชดดีมีลูกติ ดมาลูกนึง และกำลังออกดอกอ ีก 2 ดอก ไม่ทราบว่าจะตัด ทิ้งดีหรือไม่ ใครทราบช่วยบอกท ี และขอคำแนะนำในก ารดูแลรักษาต้นม ะนาวทั้ง 2 ต้นด้วย เพราะผมเคยแต่ไถ นาดำนาปลูกข้าวแ ละพืชผักบางชนิด เท่านั้น มะนาวไม่กระปิ (เคย ภาษาใต้)
อ้างอิง
 
 
#5 สมชาย โพธิวิชยานนท์ %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
ผมอยู่กทม.ได้ปลูกมะนาวไว้ ในกระถางช่วงนี้ (ม.ค.55)และใช้พลาสติ กค่อนข้างใสคลุม ไว้ 2 สัปดาห์ต่อมาได้ ออกดอกแต่ใบบางส ่วนค่อนข้างมีสี เหลืองตรงกลางใบ จึงอยากทราบว่าค วรจะทำอย่างไรต่ อไปครับ กรุณาตอบให้ทราบ วิธีการต่อไป ขอขอบพระคุณอย่า งสูง
อ้างอิง
 
 
#4 เจษฎา มหาสารคาม %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
ผมอยากจะได้ข้อม ุูลงานวิจัยนี้ค รับ เพื่อต่อยอดความ รู้และนำกับไปบอ กชาวบ้านของผมคร ับ
อ้างอิง
 
 
#3 AMORN %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
ผมอยากให้อาจารย ์ช่วยบอกผมด้วยค รับว่ามะนาวที่พ ่อผมปลูกอยู่พัน ธ์อะไร คือ ใช้เมล็ดเพราะพั นธ์ , ไม่ถึงปีก็ติดดอ กออกผลแล้ว , ลูกโตกว่าแป้นทั ้งหลาย,กลื่นหอม , น้ำมาก,เปลือกบา ง,ปลูกในกระถางส ีทาบ้าน,ติดดอกอ อกลูกได้ตลอดปีเ ลย,อยู่ที่ อ.ขามสะแกแสง จ.โคราช ครับ รบกวนอาจารย์ตอบ ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
อ้างอิง
 
 
#2 พิทักษ์ %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
สนใจปลูกแบบในกร ะถางครับ แต่ยังไม่แนใจว่ าจะคุ้มหรือเปล่ า เมือเทียบกับลงบ ่อ ผลผลิตเป็นยังไง บ้างครับ ทำเพื่อการค้าได ้หรือเปล่า มีทุนน้อยครับจึ งสนใจแบบในกระถา ง แต่ยังไม่มั่นใจ ในผลผลิตที่ออกม า และในระยะยาวจะค ุ้มไหม รบกวนผู้รุ้หน่อ ยนะครับ คิดไม่ตกครับ
อ้างอิง
 
 
#1 พงษ์ ชลบุรี %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
:D :roll:
ผมอยากได้รายละเ อียดเกี่ยวกับกา รปลูกมะนาวในกระ ถาง
และข้อมูลการแก้ ไขปัญหาที่พบในบ ังคับมะนาวออกนอ กฤดู
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เมื่อท่านคอมเมนต์เสร็จ
ระบบจะทำการตรวจสอบก่อนที่จะทำการแสดงผลข้อความ


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Site Login