อังคาร, ตุลาคม 21, 2014
ปรัชญา วิสัยทัศน์:
อัตลักษณ์ : บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และให้บริการวิชาการเกษตรสู่ชุมชน
ปรัชญา : มุ่งพัฒนาการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมโดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน
วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

อาหารสำหรับเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) จะเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในชุมชนและท้องถิ่นเป็นหลัก ได้แก่ ผลไม้ และพืชสีเขียวต่าง ๆ เช่น เศษผักต่าง ๆ หยวกกล้วย เถามันเทศ เถาฟักทอง ผักตบชวา สาหร่าย มะละกอดิบ หน่อไม้ สัปปะรด แตงโม ยอดมันสำปะหลัง ใบบอน ฯลฯ นำมาหมักเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในอาหาร ช่วยในการย่อยได้ของอาหาร แทนการนำมาต้มเหมือนสมัยก่อน ซึ่งทำให้คุณค่าของอาหารจากธรรมชาติเหล่านั้นลดลง การนำเศษผักดีปลอดสารพิษ 100 กิโลกรัม หมักกับน้ำตาลทรายแดง 4 กิโลกรัมและผสมเกลือ 1 กิโลกรัม หมักในถุงทิ้งไว้ 7 วัน จะได้ผักหมักที่มีคุณภาพ โดยมีโปรตีน 17.87 % ไขมัน 1.78 % พลังงาน 3,500 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม หากนำไปตากแห้งจะมีโปรตีน 24 % สามารถทดแทนอาหารสำเร็จรูป ได้ 50 % หรือไม่ก็นำไปผสมในหอยป่น  รำละเอียด ข้าวโพดป่น ให้สุกรกินโดยไม่ต้องใช้อาหารสำเร็จรูปเลย (โชคชัย  สารากิจ , 2548 )

วัสดุและอุปกรณ์

1. ถังหรือถุงดำสำหรับใส่อาหารหมัก

2. ผลไม้หรือพืช ผักสีเขียวต่าง ๆ

3. น้ำตาลทรายแดง

4. เกลือเม็ด

5. พลาสติกหรือถุงอาหารสัตว์เก่า

อัตราส่วน เศษผลไม้หรือพืชผักสีเขียว  100 กิโลกรัม ต่อน้ำตาลทรายแดง 4 กิโลกรัม ต่อเกลือเม็ด 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนและวิธีการทำ

1. หั่นผลไม้หรือพืชผักสีเขียวต่าง ๆ ออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาด 2-4 เซนติเมตร

2. นำผลไม้หรือพืชสีเขียวที่หั่นเรียบร้อยใส่ในถังหรือถุงดำ

3. ใช้มือกดหรือใช้เท้าเหยียบให้แน่นและเรียบ

4. โรยน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลให้ทั่ว

5. โรยเกลือเม็ดทับหน้าอีกครั้ง ให้ทั่ว

6. ปิดปากถังด้วยพลาสติกหรือถุงอาหารสัตว์เก่าและปิดด้วยฝาถังอีกครั้งหมักทิ้งไว้ 8-12 วัน หากจำเป็นเร่งด่วนหมัก 4-5 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้กับสัตว์กีบทั่วไป

pig19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ในกรณี ถ้าหมักอาหารจำนวน 100 กิโลกรัม ให้แบ่งการหมักออกเป็น 4 ชั้น ๆ ละ 25 กิโลกรัม โดยใช้อัตราส่วน ขั้นตอนและวิธีการทำดังที่กล่าวข้างต้น เนื่องจากจะทำให้การหมักอาหารมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ข้อบ่งใช้ ใช้ตามอัตราส่วนที่ต้องการ เช่น อาหารหมัก 80 กิโลกรัมต่ออาหารสำเร็จ 20 กิโลกรัม หรือ อาหารหมัก 70 กิโลกรัม ต่ออาหารสำเร็จ  30 กิโลกรัม เป็นต้นหรือแล้วแต่ที่เราจะกำหนด

คอมเมนต์  

 
#3 เปิ้ล %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
ขอบคุณสำหรับข้อ มูลค่ะ จะลองนำไปใช้ดูเ พราะปัจจุบันใช้ อาหารสำเร็จรูป ต้นทุนสูงมากเลย ค่ะ n_n
อ้างอิง
 
 
#2 casino online %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
ขอบคุณครับ
อ้างอิง
 
 
#1 genting club %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
ได้ความรู้เพิ่ม ครับ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เมื่อท่านคอมเมนต์เสร็จ
ระบบจะทำการตรวจสอบก่อนที่จะทำการแสดงผลข้อความ


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Site Login