อาทิตย์, ตุลาคม 26, 2014
ปรัชญา วิสัยทัศน์:
อัตลักษณ์ : บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และให้บริการวิชาการเกษตรสู่ชุมชน
ปรัชญา : มุ่งพัฒนาการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมโดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน
วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

การเลี้ยงหอยขม

หอยขมเป็นสัตว์น้ำที่เป็นอาหารของคนได้ ในอดีตตามแหล่งน้ำนั้นมีมากมายไม่ต้องมีการเลี้ยงไปเก็บกันตามแหล่งน้ำธรรมชาติ  แต่ปัจจุบันแหล่งน้ำในธรรมชาติเกิดมลภาวะทำให้สัตว์น้ำลดจำนวนลงจนน่าใจหาย  รวมทั้งหอยขมก็ไม่เว้น  ทำให้นักวิชาการต้องหันกลับมามองสัตว์น้ำที่ทุกคนมองข้ามโดยมีการศึกษาวิจัยการเลี้ยงหอยขมในบ่อปูนและในกระชัง  ซึ่งคุณค่าทางอาหารของหอยขมนั้นสูงถึง 12 เปอร์เซ็นต์  และหารับประทานยาก  การเลี้ยงหอยขมสามารถเลี้ยงรวมกับปลาได้โดยหอยจะกินตะไคร้น้ำเศษอาหารปลาที่ติดอยู่ที่พื้นบ่อเป็นอาหาร โดยเราไม่ต้องให้อาหารเพิ่ม ข้อดีของหอยขมอีกอันก็คือหอยขมเป็นสัตว์ที่มีทั้ง 2 เพศในตัวเดียวกันและจะออกไข่เป็นตัวไม่ต้องการการนำมาผสมพันธุ์เพียงแต่เก็บแม่หอยมาปล่อยในบ่อหอยจะขยายพันธุ์ได้เอง ฤดูที่หอยขมจะสามารถเจริญได้ดีระหว่างเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม เกษตรกรที่สนใจต้องการเลี้ยงหอยขมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Site Login