ประชาสัมพันธ์ การใช้โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขตแบบ ip phone

ขอเชิญทดสอบใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต แบบ ip phone เพียงแค่ท่านใช้เครื่องโทรศัพท์สายในระบบปกติ กดหมายเลขภายในปลายทาง 4 หลัก ในระบบ ip phone ก็สามารถติดต่อกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ทางไกล

หมายเลขโทรศัพท์ แบบ ip phone